เกี่ยวกับการแสดงภาษีการบริโภคทั้งหมด

2021/04/01 บล็อก
logo

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 ราคาเมนูมีการเปลี่ยนแปลงตามการแสดงภาษีการบริโภคทั้งหมด

จอแสดงผลเป็นราคาเมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้าน

โปรดทราบว่าอัตราภาษีจะแตกต่างกันเมื่อซื้อกลับบ้าน