ผักในช่วงเวลาจำกัดตอนนี้คือการ์ตูนเรื่องเห็ด!

2021/08/29 บล็อก
logo

ความร้อนยังคงรุนแรง แต่ในปฏิทินก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว

ผักตามฤดูกาลจึงเป็นการ์ตูนเรื่องเห็ด เช่น เห็ดชิเมจิและเห็ด!

เป็นท็อปปิ้งฟรีสำหรับลูกค้าที่มาที่ร้าน

โปรดลองจิ้มกับผักตามฤดูกาล! !!

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Californian Poke ในฤดูใบไม้ร่วง! !! !!