นโยบายความเป็นส่วนตัว

Atoll May Woman USA INC (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ ร้านค้า”) ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้สร้างระบบสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความพยายามของพวกเขา เราจะส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านค้าของเรารักษาระบบการบำรุงรักษาและการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและป้องกันการเข้าถึงการสูญเสียความเสียหายการปลอมแปลงและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นเช่นการทั่วถึงใช้มาตรการความปลอดภัยและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อส่งอีเมลและเอกสารเพื่อตอบข้อซักถามจากร้านค้าข้อมูลธุรกิจและคำถามของเรา

การห้ามการเปิดเผย / การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ร้านค้าของเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าอย่างเหมาะสมและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเว้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

<หากลูกค้ายินยอม>

เมื่อเราเปิดเผยต่อผู้รับเหมาว่า บริษัท ของเราว่าจ้างงานภายนอกเพื่อดำเนินการบริการที่คุณต้องการ

<เมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับ>

มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อรับรองความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คำถามของคุณ

หากลูกค้าต้องการสอบถามแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลเราจะตอบกลับหลังจากยืนยันตัวตนแล้ว

การปฏิบัติตามและการทบทวนกฎหมายและข้อบังคับ

ในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของญี่ปุ่นที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดยร้านค้าของเราและบรรทัดฐานอื่น ๆ เราจะตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายนี้ตามความเหมาะสมและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าของเรากรุณาติดต่อ:
Atoll May Woman USA INC
1-1-2 Hyakunincho Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
โทร: 03-6255-5625